Natuur en avontuur

Flora & fauna

Respect voor flora en fauna

Tijdens uw dagje in Fursten Forest moet u niet vreemd opkijken als uw pad ineens wordt gekruist door een hert of ree. Het park grenst immers rechtstreeks aan het Teutoburger Woud: een gigantisch bosgebied met een rijk planten- en dierenleven. Het spreekt vanzelf dat de nabijheid van de natuur ook bepaalde verantwoordelijkheden met zich meebrengt.

Natuurgebied

In Fursten Forest wordt er dan ook naar gestreefd om vrijetijdsbesteding niet ten koste te laten gaan van flora en fauna. Zo zijn delen van het park afgebakend natuurgebied en als zodanig niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. In een speciaal afgeschermd deel van het park (waar ooit het munitiedepot van de militaire basis was ondergebracht) woont zelfs een familie wilde zwijnen. Bovendien wordt in het hele park een speciaal ontwikkelde Groene Code gehanteerd, op basis van richtlijnen van de Federatie Nederlandse Terreinauto Clubs (FNTC). Deze Groene Code is erop gericht de natuur zoveel mogelijk te ontzien.